Forelesere

Terje Midtbø
Professor NTNU, faglig ansvarlig

Telefon: 73 59 45 81
E-post: terjem@ntnu.no

terjem_liteTerje Midtbø er doktor ingeniør fra NTH 1993 og er i dag ansatt som professor i Geomatikk (Kartografi) ved NTNU. Der jobber han med undervisning og forskning innen emnene digitale terrengmodeller, kartografi, visualisering av temporale data, web-kart, kartanimasjoner, web-basert forskning og geografisk informasjonsbehandling.


Rune Aasgaard
Systemutvikler, Norkart

E-post: rune.aasgaard@norkart.no

runeaaRune Aasgaard er utdannet Dr.Ing. ved NTH og jobber i dag ved Norkart AS. Han står blandt annet bak utviklingen av Web-applikasjonen “Norgei3D” og ruteberegninger i Finn.no.


Alexander Nossum
Teknisk direktør, Norkart

E-post: alexander.nossum@norkart.no

alexAlexander Nossum er utdannet PhD i geomatikk (kartografi), NTNU. I sitt doktorgradsarbeide jobbet han spesielt med visualisering av innendørs miljøer . Han nå ansatt hos Norkart AS der han er systemutvikler på WEBATLAS.


Atle Sveen
GIS-systemintegrator og PhD student, Norkart

E-post: atle.sveen@norkart.no

atlefs Atle Sveen er utdannet Master ved geomatikk, NTNU. I sitt mastergradsarbeid studerte han blandt annet brukerinteraksjon i forbindelse   med geografisk informasjon på web. Han er ansatt hos Norkart AS som GIS-systemintegrator på WEBATLAS og er PhD student ved NTNU.