Kursplan

Foreløpig program

 Dette programmet er foreløpig. Man må regne med enkelte
endringer i innhold og tidspunkt.:

Uke 48 2019

Mandag (1000-1600)
Kursoversikt.
Historie. Komponenter i et GIS.
Romlige data.
Øving

Tirsdag (0900-1600)
Romlige datastrukturer
Datakilder
Øving

Onsdag (0900-1600)
Persepsjon/fargelære
Karttyper
Øving

Torsdag (0900-1600)
GPS
Tilrettelegging av data
Manipulering og analyse
Øving

Fredag (0900-1400)
Relasjonsmodellen og SQL
Objektorienterte modeller og UML
Status og framtidsutsikter

6 ukers opphold, fordypningsoppgave

Uke 4 2020

Mandag (1000-1600)
Visualisering av geografisk informasjon, trender
Digitale terrengmodeller
Øving

Tirsdag (0900-1600)
3D GIS
Avansert nettverksanalyse
Øving

Onsdag (0900-1600)
Geografiske objekter med uskarpe grenser (Fuzzy-set)
Generalisering
GIS og Internet
Øving

Torsdag (0900-1600)
Dynamiske kart og multimedia
GIS og Open Source
Moderne Webkart (TileMill, Leaflet…)
Øving

Fredag (0900-1600)
“Services” for geografisk informasjon (WMS, WFS, GML….)
Topologi, 4- og 9-snittsmodellen
Oppsummering/spørsmål
Eksamen