Praktisk informasjon

Formål

Geografisk informasjonsbehandling og bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS) framstår i dag som et resultat av en teknologisk utvikling innen flere fagområder. Pådrivere til denne utviklingen finner vi i miljøer innen digital kartografi, grafisk databehandling, multimedia og databasesystemer. Grunnleggende kunnskaper om metodene er avgjørende for å kunne utnytte mulighetene til GIS-teknologien. Formålet med kurset er å gi en helhetsforståelse for behandling av geografisk informasjon, og hvilke problemstillinger som reises når et GIS skal innføres i en organisasjon som en kommune, et privat konsulentfirma, en offentlig institusjon eller ved en etablering av nasjonale geodatabaser.

Målgruppe

Sluttbrukere og systemutviklere i bedrifter og organisasjoner som benytter datautstyr til behandling og lagring av geografisk informasjon.

Forkunnskap

Deltakerene bør vere godt kjent med bruk av PC og ha noe erfaring med kartsystemer eller geografiske informasjonssystemer. I enkelte emner vil kunnskaper tilsvarende to første årskurs ved NTNU/siv.ing.-studiet være en fordel for å få fullt utbytte av kurset.

Kursmateriell

  • Heywood, Cornelius and Carver: An Introduction to geographical information systems
  • Kompendier
  • Annet utlevert materiell

Alt materiell blir delt ut i løpet av kurset.

Sosialt

Vi vil tilrettelegge for at kurset skal ha en sosial og attraktiv ramme med blant annet felles lunsjer og en velsmakende kursmiddag på et av byens bedre spisesteder.

Generell informasjon

Kursavgift: Kr 25 250,- inklusive kursmateriell, lunsj, og 1 middag. Semesteravgift, p.t. kr 510,- kommer i tillegg.

Nummer og navn: BA6000 Geografisk informasjonsbehandling.

Vektall: Kurset gir 7,5 studiepoeng. Forutsetter bestått fordypningsoppgave og eksamen.

Evaluering: Prosjektarbeid/rapport i mellom de to kursperiodene samt eksamen.

Kursfolder


Faglig kontakt

Professor Terje Midtbø
Telefon: 73 59 45 81
Epost: terjem@ntnu.no

Påmelding

NTNU videre.